CEMEX Polska spółka z o.o.
– Lider projektu

CEMEX Polska oferuje szeroką gamę cementów najwyższej jakości, produkowanych w naszych cementowniach w Chełmie, Rudnikach oraz Przemiałowni Gdynia i Detmarovice. W naszej ofercie posiadamy także produkty wytwarzane w cementowni CEMEX w Ruedersdorf k. Berlina. Dysponujemy doskonale wyposażonym laboratorium betonów oraz bogatym doświadczeniem, zapewniając klientom CEMEX Polska profesjonalne usługi doradcze w zakresie optymalnego zastosowania naszych produktów.


CEMEX Polska posiada dwa zakłady cementowe: Chełm i Rudniki, Przemiałownię w Gdyni i Przemiałownię w Detmarovicach oraz Terminal w Szczecinie.


Wszystkie nasze zakłady cementowe posiadają certyfikat zgodności Systemu Zarządzania z normą jakościową ISO 9001:2008, normą środowiskową ISO 14001:2004, normą PN-N 18001:2004 dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, normą energetyczną ISO 50001:2011 oraz dodatkowo wymaganiami Rozporządzenia EMAS III w Zakładzie Cementownia Chełm.


Zlokalizowana jest w Rudnikach k. Częstochowy. Jest producentem cementów portlandzkich żużlowych, portlandzkich wieloskładnikowych, portlandzkich wapiennych oraz cementów hutniczych. W roku 2009 Zakład rozpoczął także produkcję spoiwa drogowego Silment CQ-25 na licencji firmy Rowis System. Należy wspomnieć, że zakład produkuje i prowadzi sprzedaż mączki wapiennej i posiada specjalne stanowisko załadunku luzem dla tego produktu. Zakład posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskiem (ISO 14001) Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001) oraz Energią (ISO 50001). W 2011 roku zakład otrzymał Świadectwo Czystszej Produkcji.


Cementownia Rudniki S.A. rozpoczęła swoją działalność produkcyjną w 1965 roku. W zakładzie zastosowano suchą metodę produkcji, a linię produkcyjną wyposażono w nowoczesne, jak na ówczesne czasy, urządzenia firmy F.L.Smidth z Kopenhagi.


Zakład dysponuje dwoma młynami susząco-mielącymi do przemiału surowca. W wyniku modernizacji linii ciągu technologicznego młyna surowca w cementowni, zmieniono układ dozowania materiału do młyna surowca nr 4. Sam młyn został wyposażony w nowoczesny separator statyczny, a cały układ jest sterowany i analizowany komputerowo, co pozwala w bardzo precyzyjny sposób kontrolować i sterować jakością oraz wielkością produkcji. Wypalanie klinkieru odbywa się w trzech piecach obrotowych na metodę suchą.


Piece opalane są pyłem węglowym , lekkimi paliwami alternatywnymi oraz w niewielkim stopniu suchymi osadami ściekowymi. Produkcja pyłu węglowego odbywa się w kulowych młynach susząco-mielących z półpośrednim podawaniem pyłu węglowego do pieca. Młyny węgla pracują z piecami w obiegu zamkniętym.
Gorące powietrze do suszenia węgla w młynie pobierane jest z chłodnika rusztowego. Każdy piec współpracuje z suszarnią żużla, wykorzystującą ciepło gazów piecowych. Gazy piecowe wykorzystywane są także do suszenia materiału w układzie młynów surowca.


Zmodernizowano podawanie mąki piecowej. Pył z instalacji odpylającej jest magazynowany w dodatkowym zbiorniku i na bieżąco dodawany w odpowiedniej proporcji z mąką piecową do pieca obrotowego. Cały ciąg transportu mąki jest odpylany nowoczesnymi filtrami workowymi.
Wprowadzono komputerowe sterowanie procesem wypalania klinkieru. W roku 2003 została zrealizowana inwestycja związana w wykorzystaniem gorących gazów piecowych do suszenia surowców w młynie surowca, co zmniejszyło zużycie ciepła na klinkier o 20%.


Cementownia dysponuje pięcioma w pełni zmodernizowanymi młynami cementu. Każdy z nich pracuje w obiegu zamkniętym wraz z separatorem, co pozwala na osiąganie wysokich rozdrobnień, potrzebnych przy produkcji cementów wysoko-wytrzymałych, czy cementów z dużą ilością dodatków.


Załadunek cementu luzem odbywa się na trzech w pełni automatycznych terminalach. Dzięki zastosowaniu magnetycznych kart sprzedaży sprzężonych z systemem załadowczym, osiągnięto łatwiejsze ewidencjonowanie sprzedaży oraz fakturowanie, co znacząco usprawniło obsługę klienta.


Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania z nowoczesną linią paletyzowania. Oprócz tego istnieje możliwość załadunku cementu workowanego na wagony. Obecnie Cementownia dysponuje 12 silosami cementu.

www.cemex.pl